Chi Tiết Sản Phẩm

  • XPR300

  • XPR300 ™ đại diện cho sự tiến bộ quan trọng nhất trong công nghệ cắt plasma được cơ giới hóa từ trước đến nay. Hệ thống thế hệ tiếp theo này xác định lại những gì plasma có thể làm bằng cách mở rộng khả năng và cơ hội của nó theo những cách chưa từng có trước đây. Với chất lượng cắt chưa từng có của X-Definition ® trên thép nhẹ, thép không gỉ và nhôm, XPR300 mới giúp tăng tốc độ cắt, cải thiện đáng kể năng suất và cắt giảm chi phí vận hành.

Sản Phẩm Khác