Chi Tiết Sản Phẩm

  • PLASMA D1200

  • Hiệu suất cao với chi phí thấp !! * Công suất cao và chu kỳ làm việc 100% để cắt tốc độ cao chính xác * Công suất cắt tối đa 60mm (2,4in) So với cắt bằng khí, D-12000 có thể cắt tấm 16mm (0,64in) nhanh hơn 4 lần. Nó cũng sẽ cắt tấm 25mm (1in) để mang lại chất lượng hoàn thiện chính xác cao.

Sản Phẩm Khác